ตัวอย่างการเซ็ต Jndi ของ Tomcat และการนำไปใช้ใน Spring

| Oracle Apache-Tomcat Spring | 52 | 53 วันที่แล้ว
ตัวอย่างนี้ผมนำโค้ดการเซ็ต Jndi ของ Tomcat มาฝากคับ และก็วิธีการนำไปใช้ด้วยคับ

ในที้นี้ผมจะเซ็นที่ context.xml ของ tomcat คับ โดยโค้ดตัวอย่างตามด้านล่างคับ

<Resource name="jdbc/NDev" auth="Container" type="javax.sql.DataSource"
		maxTotal="100" maxIdle="30" maxWaitMillis="10000"
		username="user" password="password" driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
		url="jdbc:oracle:thin:@xxx.xxx.xxx.xxx:xxx:xxxx" />
ดูแบบเต็ม ๆ ตามรูปด้านล่างคับ ส่วนการนำไปใช้ใน Spring ผมจะนำไปใช้ใน jdbcTemplate คับ ตามตัวอย่างโค้ดด้านล่างเลย
@Bean(name = "dataSource")
public DataSource getDataSource() throws NamingException {
	JndiTemplate jndiTemplate = new JndiTemplate();
	DataSource dataSource = (DataSource) jndiTemplate.lookup("java:comp/env/jdbc/NDev");

	return dataSource;
}

@Bean(name = "jdbcTemplate")
public JdbcTemplate getJdbcTemplate() throws NamingException {
	JdbcTemplate jdbcTemplate = new JdbcTemplate();
	jdbcTemplate.setDataSource(getDataSource());
	return jdbcTemplate;
}
เพียงแค่นี้เราก็นำไปใช้ได้แล้ว
comments

[1]
AGI
58 D
[1]
Adobe-PDF
1162 D
[1]
Android
1053 D
[2]
Angular
36 D
[40]
Animal
1146 D
[1]
Apache
1162 D
[1]
[4]
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1163 D
[2]
CMS-SMF
1163 D
[1]
[4]
[1]
[3]
[1]
Database
1162 D
[4]
[1]
DeAI
23 D
[1]
DeData
23 D
[1]
DeFi
23 D
[2]
Docker
53 D
[2]
[1]
Forex
20 D
[1]
Fruit
1147 D
[1]
General
44 D
[2]
Git
949 D
[6]
HTML
53 D
[1]
Health
48 D
[1]
Housework
1151 D
[2]
IT
1143 D
[2]
Imacro
1163 D
[20]
Java
25 D
[1]
Java-Web
1053 D
[2]
[2]
MQL5
975 D
[3]
MakeMoney
948 D
[18]
[1]
[1]
Maven
947 D
[5]
[1]
Mobile
1160 D
[2]
NGINX
36 D
[2]
NodeJs
53 D
[1]
Oracle
53 D
[3]
Physics
944 D
[4]
PugJS
949 D
[2]
React
958 D
[132]
Science
1145 D
[2]
[5]
Spring
36 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
1113 D
[1]
WebLogic
1144 D
[4]