การติดตั้ง Template ใน Joomla

| CMS-Joomla | 474 | 983 วันที่แล้ว
บทนี้เรามาดูวิธีการติดตั้ง Template ใน Joomla กันครับ ซึ่ง Template ที่ Joomla ให้มาตอนแรกนั้นหลายคนอาจจะไม่ชอบ หรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ หรือความเหมาะสมกับเว็บไซต์ เรามาดูวิธีการติดตั้ง Template กันครับ

เริ่มต้นด้วยเข้าสู่ระบบจัดการกันเลยครับ จากนั้นให้ไปที่ Extensions แล้วเลือก Extension Manager ตามรูปด้านล่าง

เมื่อได้แล้ว จะได้หน้าต่างในส่วนของ Install ตามแท็บด้านซ้ายมือ เราสามารถติดตั้งได้ 3 แบบคือ - Upload Package File เป็นการติดตั้งจากไฟล์ - Install from Directory เป็นการติดตั้งจาก Directory - Install from URL เป็นการติดตั้งจาก URL ในเว็บ ในที่นี้เราจะเลือกตัวอย่างการติดตั้งจากไฟล์ ให้เราเลือกไฟล์ที่เป็น Template จากนั้นก็เลือก Upload & Install ตามรูปด้านล่าง
เมื่อได้แล้วเราก็สามารถใช้ Template ที่เราได้สร้างขึ้นได้ โดยเข้าไปเปลี่ยนตรง Template Manage
comments

[1]
Adobe-PDF
982 D
[1]
Android
873 D
[40]
Animal
966 D
[1]
Apache
982 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
983 D
[1]
[3]
[1]
Database
982 D
[4]
[1]
Docker
877 D
[1]
Fruit
966 D
[2]
Git
769 D
[5]
HTML
769 D
[1]
Housework
971 D
[2]
IT
963 D
[2]
Imacro
983 D
[17]
Java
766 D
[1]
Java-Web
873 D
[1]
[2]
MQL5
795 D
[3]
MakeMoney
768 D
[18]
[1]
Maven
767 D
[1]
Mobile
980 D
[1]
NodeJs
768 D
[3]
Physics
764 D
[4]
PugJS
768 D
[2]
React
778 D
[132]
Science
965 D
[1]
[2]
Spring
767 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
932 D
[1]
WebLogic
964 D
[4]