วิธีการใช้ checkbox ในการเลือกหลาย ๆ รายการใน windows explorer