วิธีการเช็คว่า windows ที่เราติดตั้งนั้น ติดตั้งตอนไหน