HTML คืออะไร

HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บ

- Hypertext ก็คือหน้าของเอกสารที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่
- Markup Language ก็คือภาษาที่เขียนโดยใช้แท็ก

ภาษา HTML จะมีการอธิบายหน้าเว็บโดยการใช้แท็กโดยแท็กจะมีทั้งแท็กเปิดและแท็กปิด หรือบางแท็กมีแค่แท็กเปิดอย่างเดียวก็ได้โดยบราวเซอร์ก็จะแสดงได้ถูกต้อง แต่ในปัจจุบันนิยมเขียนแท็กปิดไว้ด้วยซึ่งเรียกว่า XHTML

ในภาษา HTML นั้น หน้าเว็บเว็บหนึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญคือ DOCTYPE ซึ่งบอกให้รู้ว่าเป็นเอกสารอะไร และต้องมีแท็ก HTML ในแท็ก HTML นั้นก็ต้องมีแท็ก head กับ body อยู่ด้วย


ตัวอย่างการเขียนภาษา HTML อย่างง่าย ๆ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>How To Clicks</title>
</head>
<body>
<h1>Welcome To HTML Tutorial From www.howtoclicks.com</h1>
</body>
</html>


ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากโค้ดข้างต้นก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เห็นไหมละครับ ว่าภาษา HTML เป็นยังไงกันบ้างครับ พอรู้จักกันไปแล้ว บทความต่อ ๆ ไปเราจะมาดูแท็กและตัวอย่างต่อ ๆ ไปกันครับ


วีดีโอสอนเพิ่มเติม