HTML Attributes คืออะไร

สวัสดีครับ บทนี้เรามาดูกันว่า HTML Attributes คืออะไร หลายคนอาจจะสงสัยว่ามนคืออะไร มีไว้ทำอะไร เรามาหาคำตอบกันครับ

จากบทที่แล้วเราได้รู้จักกับแท็กพื้นฐานของ HTML กันไปแล้วและก็ใช้กันแบบธรรมดาทั่วไปคือเปิดแท็กแล้วก็ปิดแท็ก แต่รู้หรือไม่ว่าเราสามารถใส่ลักษณะพิเศษให้กับแท็กต่าง ๆ ได้ และลักษณะพิเศษพวกนี้ก็เรียกว่า Attributes หรือ HTML Attributes นั่นเอง

HTML Attributes นั้นจะอยู่ภายในกรอบของแท็ก HTML และจะมีอยู่สองส่วนประกอบด้วยกันคือ name และ value หรือจะพูดง่าย ๆ ก็คือจะต้องมีการบอกว่าจะใส่คุณลักษณะอะไรให้มันแท็กและคุณลักษณะนั้นจะใส่ค่าแบบไหน

- name เป็นการบอกว่าจะใส่ลักษณะอะไรให้กับแท็กเช่น จะใส่ความสูงนะ จะใส่ความกว้างนะ จะใส่ตำแหน่งนะ
- value เป็นการบอกว่าจะใส่ค่าอะไรให้กับลักษณะนั้น เช่น ความสูงเท่าไหร่ ความกว้างเท่าไหร่ ตำแหน่งซ็ายขวาหรือตรงกลาง

ตัวอย่างโค้ดการใช้ HTML Attributes

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>How To Clicks</title>
	</head>
	<body>
		<h1>HTML Tutorial From www.howtoclicks.com</h1>

		<p align="left">This is left aligned</p>
		<p align="center">This is center aligned</p>
		<p align="right">This is right aligned</p>
	</body>
</html>


จากตัวอย่างโค้ดเราใส่คุณลักษณะหรือ Attributes ให้กับแท็ก p ซึ่งเป็นการใส่ลักษณะตำแหน่ง ซ้าย ตรงกลาง และขวา จากโค้ดข้างบน name ก็คือ align ส่วน value ก็คือ left, center, right

Attributes ในแท็ก HTML นั้น บางแท็กจะมี Attributes ที่แตกต่างออกไป บางแท็กก็มี Attributes ที่เหมือนกัน Attributes บางอย่างใช้เฉพาะบางแท็กเท่านั้น เราจะได้แนะนำ Attributes และแท็กอื่น ๆ อย่างละเอียดในบทต่อ ๆ ไป

Attributes ที่สำคัญ

ในภาษา HTML นั้นจะมี Attributes ที่สำคัญอยู่ 4 Attributes ด้วยกัน เพราะแท็กส่วนมากจะมี Attributes นี้ แต่ไม่ทุกแท็ก ย้ำว่าส่วนมากมีแต่ไม่ทุกแท็ก ซึ่งก็คือ

- id เป็นการกำหนดไอดี เหมือนกับว่าเป็นการระบุตัวตนของแท็ก ใน 1 หน้าเว็บเพจจะต้องไม่มีแท็กไหนที่มีค่าไอดีซ้ำกัน
- title เป็นเหมือนกับเป็นแท็กที่แนะนำเกี่ยวกับ element
- class เป็นเหมือนกับการจัดกลุ่มของ element
- style เป็น Attributes ที่เอาไว้สำหรับใส่รูปแบบของ element


วีดีโอสอนเพิ่มเติม