การสร้างลิ้งในเว็บ โดยใช้ Dreamweaver

การสร้างลิ้ง เพื่อเชื่อมโยงไปหน้าอื่น ๆ ใน dreamweaver (how to create link in dreamweaver) บทความนี้เรามาดูวิธีการสร้างลิ้ง เพื่อเชื่อมโยงไปหน้าอื่น ๆ ทั้งลิ้งภายในเว็บ และก็ลิ้งภายนอกเว็บเพื่อไปยังเว็บอื่น ๆ โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver กันครับ ซึ่งลิ้งค์ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างห­นึ่งของการทำเว็บ จะเห็นว่าเว็บแต่ละเว็บจะมีลิ้งให้คลิกไปย­ังส่วนอื่น ๆ ได้ทั้งภายในเว็บและภายนอกเว็บ แทบจะไม่มีเว็บไหนเลยที่ไม่มีลิ้ง เรามาดูวิธีสร้างลิ้งกันครับ

เริ่มด้วย เลือกสิ่งที่ต้องการทำลิ้ง ไม่ว่าจะเป็นข้อความ หรือรูปภาพก็ได้ ถ้าเป็นตัวหนังสือให้คลุมดำตัวหนังสือไว้ด­้วยครับ เมื่อเลือกแล้ว ให้มาดูในส่วนของแท็บ properties จะมีส่วนของ Link อยู่ ถ้าต้องการลิ้งในเว็บให้กดรูปโฟลเดอร์แล้ว­เลือกเว็บเลยครับ แต่ถ้าใครต้องการลิ้งไปข้างนอกก็ให้ใส่ url ตรงในช่อง Link เลยเพียงแค่นี้เราก็ได้ลิ้งที่เราต้องการ เชื่อมไปยังหน้าอื่น ๆ หรือเว็บอื่น ๆ ได้แล้ว


วีดีโอสอนเพิ่มเติม