การสร้าง Editable Regions ใน Template เพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับแก้ไข

วิธีการสร้างพื้นที่สำหรับแก้ไขได้ใน template (how to creating editable regions in templates) สวัสดีครับ บทความนี้เรามาดูวิธีการสร้างพื้นที่ที่สา­มารถแก้ไขได้ในเพจที่ใช้เทมเพลตกันครับ ซึ่งพื้นที่ที่เราสามารถแก้ไขได้นี้ เราจะเรียกมันว่า editable regions ซึ่งมีวิธีการก็คือ อันดับแรกให้เราเลือกพื้นที่ที่ต้องการก่อ­น ซึ่งไฟล์ที่เราแก้ไขหรือเลือกก็คือไฟล์เทม­เพลต จากนั้นให้ไปที่แถบ common คลิกเลือก Editable Region ตามรูปด้านล่างเมื่อคลิกแล้ว จะปรากฎหน้าต่างสำหรับกรอกชื่อ ให้เราใส่ชื่อ editable region เพื่อให้รู้ว่าเป็นส่วนไหน ตามรูปด้านล่างเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้พื้นที่ ที่แต่ละหน้าจะทำการแก้ไขได้แล้ว


วีดีโอสอนเพิ่มเติม