เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มสร้างเว็บไซต์

สวัสดีครับ บทนี้เรามาดูวิธีการเตรียมความพร้อมในการสร้างเว็บไซต์ การเซตค่าต่าง ๆ เริ่มต้น เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานกันครับ

เริ่มต้นด้วยการสร้างโพลเดอร์สำหรับไว้เก็บโค้ด รูปภาพ มีเดีย หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการย้าย และการพัฒนา เริ่มต้นจากสร้างโพลเดอร์ก่อนจากนั้นไปที่ Site -> Manage Sites... จะปรากฏหน้าต่างดังรูปด้านล่างจากนั้นให้เรากด New เพื่อทำการดึงโพลเดอร์มาเก็บไว้ในโปรเจ็คเราเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการให้เราตั้งชื่อโปรเจ็คที่เราสร้างขึ้น จากนั้นให้เลือกโฟลเดอร์ที่เราได้สร้างไว้เพื่อสำหรับโปคเจ็ค


วีดีโอสอนเพิ่มเติม