BuzzCity : การติดโค้ดโฆษณาของ BuzzCity แบบ JavaScript

สาหรับนักพัฒนาเวบไซต์ ไม่ว่าจะเป็นโมบายไซต์ หรือเวบไซต์ที่เข้าผ่านเครื่อง PC แนะนาใช้ Javascript code ดีที่สุด เนื่องจากโค้ดนี้รองรับโฆษณาทุกรูปแบบของ BuzzCity รวมถึง Rich media หรือ VDO Ad ด้วย โดยโฆษณาของ BuzzCity ในรูปภาพ ข้อความ และ Rich Media นั้น ขณะนี้สามารถที่จะใช้ client-side JavaScript ได้ เพียงแทรกโค้ด HTML เพื่อโหลด BuzzCity JavaScript และตั้งค่าพารามิเตอร์ที่จาเป็น อัลกอลิทึมในจับคู่โฆษณา (ad-matching algorithm) จะทาการดึงโฆษณาที่มีแนวโน้มที่จะสามารถเพิ่มรายได้ของคุณ (earnings) จากผู้เยี่ยมชมไซต์

โฆษณาของ BuzzCity ในรูปภาพ ข้อความ และ Rich Media นั้น ขณะนี้สามารถที่จะใช้ client-side JavaScript ได้ เพียงแทรกโค้ด HTML เพื่อโหลด BuzzCity JavaScript และตั้งค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็น อัลกอลิทึมในจับคู่โฆษณา (ad-matching algorithm) จะทำการดึงโฆษณาที่มีแนวโน้มที่จะสามารถเพิ่มรายได้ของคุณ (earnings) จากผู้เยี่ยมชมไซต์

การแก้ปัญหานี้จะทำงานเมื่ออุปกรณ์มือถือนั้นๆ รองรับการการทำงานของ JavaScript


โค้ด

<script type="text/javascript">
var bcads_vars = {  
    partnerid : [partnerID],  // partner id  
    get    : '[adsType]',  // ชนิดของโฆษณา 
    imgsize  : '[size]',   // ขนาดของแบนเนอร์โฆษณา 
 }; 
</script>
<script type="text/javascript" src="http://js.buzzcity.net/bcads.js"></script>
<noscript><a href="http://click.buzzcity.net/click.php?partnerid=[partnerID]&label=ns">
<img src="http://show.buzzcity.net/show.php?label=ns&partnerid=[partnerID]&get=[adsType]&imgsize=[size]&bn=[xx]" alt="" /></a></noscript>


พารามิเตอร์ ชนิดของตัวแปร Required ค่าเริ่มต้น
partnerid number Required -
Partner ID ของคุณที่ได้จากการสมัครเว็บไซต์ของ Buzzcity
get string Required rich

ค่า get ที่ระบบรองรับ:

'rich' - แบนเนอร์โฆษณา Rich Media . ถ้าไม่มีการระบุ ระบบจะแสดงแบนเนอร์แบบโฆษณาบนมือถือ / แท็บเล็ต / เดสก์ท็อป(แนะนำ)

'image' - รูปกราฟฟิกบนมือถือ / แท็บเล็ต / เดสก์ท็อป

'text' - แบนเนอร์โฆษณาแบบข้อความ บนมือถือ / เดสก์ท็อป

bn number Optional -

การแสดงแบนเนอร์โฆษณาหลายโฆษณาในหน้าเดียวกัน การตั้งค่าตัวแปรของ bn จะเป็นค่าตัวเลข 1,2,3,...เป็นต้น

(เช่น bn = 1, bn = 2).

แต่จะสามารถใช้ได้เมื่อ get = 'image'.

imgsize string ระบุค่า ถ้า UA เป็น Desktop agent string -

การใช้พารามิเตอร์ imgsize เพื่อให้ได้รับแคมเปญแบนเนอร์ซึ่งมีขนาดตรงตามที่ระบุไว้

 • ถ้าเป็นค่าว่างหรือไม่ระบุขนาด ระบบจะเลือกขนาดของแบนเนอร์ที่เหมาะสมที่สุดจาก mobile browser user agent string ของผู้ใช้
 • สามารถระบุขนาดของรูปแบนเนอร์ให้แสดงสลับกันได้ โดยใช้เครื่องหมายจุลภาคคั้นระหว่างขนาดของแบนเนอร์แรกและขนาดของแบนเนอร์ที่สอง เช่น

imgsize=320x480,320x50 ซึ่งหากไม่มีโฆษณาสำหรับขนาด 320x480 (พยายามดึงตามขนาดโฆษณาแท็บเล็ต)ระบบจะกลับไปแสดงโฆษณาขนาดของ 320x50 (แบนเนอร์โฆษณา)

 • ถ้าขนาดของแบนเนอร์ที่ระบุไม่ถูกต้อง จะทำให้การแสดงผลแบนเนอร์ที่ได้เป็น transparent GIF ขนาด 1x1 pixel

ขนาดของรูปภาพที่ระบบรองรับ:

'320x50' - XX-Large (320 × 50)

'300x50' - X-Large (300 × 50)

'216x36' - Large (216 × 36)

'168x28' - Medium (168 × 28)

'120x20' - Standard (120 × 20)

'250x250' - (250 × 250)

'320x480' - Large Portrait (320 × 480)

'300x250' - Rectangle (300 × 250)

'468x60' - (468 × 60)

'728x90' - Leaderboard (728 × 90)

manual boolean Optional false
ค่าที่ถูกต้อง: true หรือ false. หากต้องการดึงโฆษณาด้วยตนเอง ทำโดยการเพิ่มพารามิเตอร์ manual : true
autorefresh number Optional -
ค่าที่ใช้ในการตั่งค่า: ค่าตัวเลขหน่วยเป็นวินาที , ใช้ค่าพารามิเตอร์นี้เพื่อทำการรีเฟรชโฆษณาอัตโนมัติตามทุกๆ ช่วงเวลาที่มีการระบุไว้ (เช่น autorefresh : 60) รอบของการรีเฟรชที่น้อยที่สุดคือทุกๆ 30 วินาที(เช่น autorefresh : 30)และ ค่าที่รอบการรีเฟรสอัตโนมัติที่มากที่สุดคือทุกๆ 10 วินาที ใช้เฉพาะเมื่อโฆษณาเป็น get='image' หรือ get='text'
sticky string Optional -
ค่าที่ใช้ในการตั่งค่า: top หรือ bottom โดยรองรับเมื่อ get = 'image' เท่านั้น

เช่น sticky : 'bottom'

test boolean Optional false
ค่าที่ใช้ในการตั่งค่า: true หรือ false.เพื่อเปิดการใช้งานโหมดทดสอบ และ พารามิเตอร์ startts โดยทั้งสองพารามิเตอร์จะต้องถูกตั้งค่า

หากไม่มีการตั้งค่าพารามิเตอร์นี้จะทำให้ไม่สามารถแสดงข้อมูลของเวลาในการโหลดโฆษณาได้

เช่น test : true, startts : (new Date()).getTime()

sync int Optional -
ค่าที่ระบบรองรับ: 1.

sync=1 - ตั้งค่าโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาใน synchronous method ซึ่งรองรับโฆษณา Rich media จาก Buzzcity Tier 1 และ Tier 2 Providers.

หากไม่มีการตั้งค่าพารามิเตอร์นี้ โฆษณาจะแสดงใน asynchronous method ซึ่งรองรับโฆษณา Rich media จาก Buzzcity Tier 1 Providers. อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมที่ Rich Media Tiers: Publisher

สามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อ get='rich'

browser string Required only for mobile sites serving Opera Mini or Bolt browsers and for iOS/Android/Blackberry/J2ME/Windows mobile applications NULL
ระบุชนิดของเบราว์เซอร์ หรือ ประเภทของโปรแกรมบนมือถือที่ผู้ใช้งานใช้ (ถ้ามีการเลือก):

สำหรับ Mobile Applications:

'app_j2me' – สำหรับ Jave ME mobile Apps

'app_android' – สำหรับ Android mobile apps

'app_blackberry' - สำหรับ BlackBerry Apps

'app_apple' - สำหรับ iPhone, iPad or iPod Apps

'app_windo' - สำหรับ Windows Mobile & Tablets Apps

สำหรับ Mobile Sites:

'OPERAMINI' – สำหรับ Opera Mini browser

'BOLT' – สำหรับ Bolt browser